O NÁS

Kdo jsme a co děláme?

image

CO JE BOHNICKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM? 

BKC provozuje zapsaný spolek Bohnice žijí jako svou dobrovolnou, neziskovou aktivitu, která vznikla z iniciativy místních obyvatelek v roce 2012.

BKC je místo, kde se mohou lidé setkávat, trávit společně čas a sdílet své zájmy. Usilujeme o oslovení všech věkových skupin, tedy dětí, mladých lidí, dospělých, seniorů, jednotlivců i celých rodin.

BKC má zejména tyto cíle:

    • propojovat lidi a podporovat život místní komunity
    • vytvářet prostor a podmínky pro všestranný rozvoj místních lidí všech věkových skupin
    • přispívat k začleňování obyvatel do společenského a spolkového života
    • inspirovat k novým věcem a sdílet hodnoty občanské společnosti

BKC uskutečňuje výše zmíněné cíle organizací nejrůznějších aktivit, například rukodělné, hudební, pohybové, výtvarné aj. zájmové kroužky, diskuze, přednášky, promítání, výstavy, pořádání slavností apod.

BKC je závislé na aktivitě a příspěvcích lidí, kteří se zde chtějí scházet a realizovat výše zmíněné cíle.  Pokud se chcete účastnit našich aktivit a líbí se vám náš záměr,  podpořte naše komunitní centrum svou dobrovolnou prací, nebo  finančním darem na účet 2400514376/2010 . Finanční náklady na provoz objektu činí 100.000 Kč ročně.

BKC děkuje magistrátu hl.m. Prahy za propůjčení objektu za symbolický nájem. Rovněž vděčíme MČ Praha 8 za pomoc při prosazení projektu a prostoru k publicitě a za každoroční finanční podporu. Děkujeme všem, kteří nám dosud pomohli a pomáhají centrum vybavit, zařídit a oživit.

image

BOHNICE ŽIJÍ, Z.S.

"Bydlíme v Bohnicích a v roce 2012 jsme založily občanské sdružení Bohnice žijí (později zapsaný spolek), abychom vlastním úsilím přispěly k budování občanské společnosti".
Adéla a Eliška Ripkovy

Naše poslání:
Zlepšit komunitní a společenský život v Bohnicích, vytvořit prostor pro setkávání místních i přespolních, oživit konkrétní veřejné prostory pro společné trávení volného času. Podpořit lokální vztahy a přispět k tomu, aby se v Bohnicích lépe žilo.

image

NAUČNÁ STEZKA
BOHNICE-ČIMICE-TROJA

Cílem budování naučné stezky je ukázat místním i přespolním, že Bohnice nejsou jen sídliště a léčebna. Chceme na 24 panelech naučné stezky ukázat, že místo má tisíciletou historii, jeden z nejstarších románských kostelů v Praze, v 19. století tu byla postavena jedna z prvních továren na dynamit v Evropě, chceme ukázat historii zdejších spolků, sportů, školství, přírodní bohatství,... Zkrátka, že Bohnice, Čimice i Troja byly vždy krásným místem pro život a člověk by měl vědět, na co může navázat, kde má svoje kořeny.

První zastavení se nachází hned vedle statku Vraných v uličce U skalky. Dvanáct panelů jsme doplnili v červnu 2022, na několika místech už jsou i díky MČ Praha připraveny další zatím prázdné stojany. Jejich obsah chystáme a v roce 2024 se do nich budete moci začíst.
                               
Naše nadšení je velké, ale bez finanční podpory by to nešlo. Na přípravu panelů jsme získali podporu z několika grantů:  
grantový program České spořitelny "Dokážeme víc" ve spolupráci s Nadací Via, ČSOB pomáhá regionům, Globus Lepší svět 2021.

Aktuálně se ucházíme o grant u Nadace Via, která spolu s Českou spořitelnou podporuje aktivity, jejichž cílem je propojovat  místní obyvatele. A to se díky informacím o historii na venkovních panelech, přednáškách a procházkách o podobných tématech nebo díky opravě historické cesty docela daří.
                               
Máte-li zájem na stezce spolupracovat, poskytnout nám fotografie nebo jste prostě jen zvědaví, ozvěte se nám.
                               
Blanka Rošická
blankarosi@seznam.cz