image

Obnova historické cesty
mezi Podhořím a Bohnicemi

Historická cesta, která spojuje Podhoří a Bohnice, je zanesená už na mapě 1. vojenského mapování - doložená je tedy cca k roku 1770. Cesta, která v Podhoří začíná u bývalé octárny a pak poměrně strmě stoupá k Bohnicím, byla cestou lokálního významu a pravděpodobně ji místní využívali i k cestě do bohnického kostelíku, ke kterému bylo Podhoří přifařeno.  Od té doby prošla mnoha úpravami, dnes ještě lze nalézt zbytky veřejného osvětlení, ale každopádně je aktuálně ve stavu, který je zčásti nebezpečný a zčásti hlasitě volá po opravě.  To volání zaslechli tvůrci naučné stezky Bohnice-Čimice-Troja (stezkabohnice.cz) a  pustili se do jednání s MČ Praha - Troja a Botanickou zahradou, na jejichž pozemcích stezka leží.

Výsledkem jednání je projekt na opravu stezky v celé její délce, kdy budou nahrazeny poškozené stupně a doplněny dalšími tak, aby výsledný celek byl harmonický a hlavně bezpečný pro uživatele.

Schody budou vytvořeny z již použitých materiálů - z cihel a kamenů, které se na místě aktuálně nacházejí, některé stupně budou z odolného akátového dřeva, které vyrostlo na okolních svazích. Čtvrtina schodů bude z recyklovaných žulových obrubníků, které dříve sloužily na nejrůznějších místech Prahy. I další potřebný materiál bude primárně z již použitých zdrojů. Stavební práce začnou již počátkem ledna 2023, postupovat se bude po kratších etapách, aby byl pokud možno zachován pohyb po této spojnici. Práce budou hrazeny MČ Praha-Troja a provedení bude i uměleckou instalací autora Hugo Wirtha, který má k místu osobní vztah.

Nejméně svažité části stezky, které nepotřebují upravit pomocí schodů, upraví v předjaří dobrovolníci. Dobrovolníky hledáme i na fyzicky náročnější pomoc s přepravou materiálu do míst, kde bude později potřeba.

Na jaře 2023 proběhlo celkem 6 brigád, na kterých místní dobrovolníci pomáhali Hugo Wirthovi. Ten pracoval na stezce tři měsíce a práce dovedl až do kýženého cíle - stezka je pohodlně a bezpečně schůdná v celé své délce.

Cesta do Podhoří je hotová !

Ve čtvrtek  25. 5.  2023 opravenou historickou spojnici Podhoří a Troje slavnostně otevřel pan Bryknar, starosta MČ Troja. Přišli se podívat i mnozí brigádnici, stavitel Hugo Wirth a další příznivci. Objevili se i tací, kteří stezku do tohoto dne ještě neznali. Odvážní se pustili do  sčítání schodů – je jich 182.  A vy už jste tuhle bezpečnější a pohodlnější trasu ze sídliště k Vltavě vyzkoušeli?

Když se křtila opravená cesta

image
image
image

2. brigáda - 12. 2. 2023 

image

Ten žlutý pásáček, co nám půjčila Botanická zahrada, je pracant k nezaplacení. Cihly, obrubníky, schody..... nic ho nezastaví, myslím, že pracovitější pomocník asi už být nemůže.

image

Materiál, který už čeká na kopci.

image

Pásový přepravník sice ušetří spoustu práce, ale všude se nedostane, takže ruční práce je stále nenahraditelná

image

Přesouvali jsme obrubníky přímo tam, kde za chvíli vzniknou schody.

image

Nejdřív musely pryč staré schody, aby mohly začít růst nové.

image

Někteří pracanti jsou prostě k nezastavení.

image

A pak už ty schody přibývaly skoro samy... už je jich třináct. Vyfotíme příště, odcházeli jsme až za tmy.

image

To je náš cíl - odklidit drobný materiál a vytřídit kameny, kterými se pak dají podkládat schody, to potřebujeme nejvíc a to bude spolu s oklepáváním cihel téma sobotní brigády - 18. 2. 2023.
Těšíme se na vás

1. brigáda - 14. 1. 2023 

image

Tohle bude naštěstí brzo minulostí, protože oprava historické stezky Podhoří - Bohnice už začala.

image

Nejdřív bylo třeba vyčistit stezku od volného materiálu.

image

Vytahat čouhající tyčky, které zbyly ze starých rozpadlých schodů.

image

A pak už hurá na stěhování obrubníků, které budou tvořit některé z nových schodů.

image

Stavitel Hugo převedl do praxe poučku o dvojité kladce ...
... a ono to fakt fungovalo.

image

Ale lidská síla je nenahraditelná.

image

Permoník :-)

image

Každopádně pár obrubníků se už dívá na Vltavu z velké výšky.
Přidáte se příště taky?
Neděle 12.2. a sobota 18.2.
Těšíme se na setkání  :-)
Ozvěte se prosím - blankarosi@seznam.cz

To, že se ozvete, má několik výhod
- můžeme lépe naplánovat práci
- můžeme připravit náčiní a nářadí
- můžeme vás informovat o případných změnách - např. počasí apod.