Petice proti výstavbě bytového domu na bohnické návsi

Milí sousedé a příznivci starých Bohnic,

náš spolek se pokouší dosáhnout změny stávajícího projektu na bytový dům Rezidence Bohnická, která by měla vyrůst na bohnické návsi mezi statkem Vraných a budovu bývalé školy.  V komplexu by se mělo nacházet přes 30 bytů. Velikost, hmota i zpracování stavby jsou podle nás ve výrazném nesouladu se stávající historickou zástavbou  starých Bohnic– vesnické památkové zóny. Svou naddimenzovaností vzhledem k velikosti pozemku ničí panorama vesnické návsi. Zároveň se obáváme významného nárůstu dopravy – výjezd z podzemních garáží by měl ústit do uličky, která je v současnosti stezkou pro pěší a cyklisty.

Národní památkový ústav vydal k této stavbě negativní stanovisko, které však rozhodující Odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy nevzal v potaz a po drobných úpravách projekt z památkového hlediska schválil.

Proto jsme připravili petici určenou MČ PRAHA 8, zvláště pak stavebnímu odboru, který bude rozhodovat o stavebním povolení. Chceme upozornit na problematická místa projektu a dát najevo, že veřejnost se znepokojením sleduje snahu co nejvíce zastavět pozemek v jádru historické návsi.

Zde pár vizualizací a půdorys, na kterém je vidět, jak velké mají být plánované budovy. Omluvte sníženou kvalitu materiálů, bohužel nic lepšího nemáme k dispozici. VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ SOUBORY NAJDETE V PLNÉ VELIKOSTI V FOTOGALERII ZDE

Text petice je následující: 

Nesouhlasím s výstavbou “Rezidence Bohnická“, která by měla vyrůst mezi statkem Vraných a budovu bývalé školy.  Její velikost, hmota i zpracování jsou ve výrazném nesouladu se stávající historickou zástavbou  starých Bohnic – vesnické památkové zóny. Svou naddimenzovaností vzhledem k velikosti pozemku ničí panorama vesnické návsi. Zároveň se obávám významného nárůstu dopravy – výjezd z podzemních garáží by měl ústit do uličky, která je v současnosti stezkou pro pěší a cyklisty.  

 

Petici je možné podepsat fyzicky zde:

trafika na rohu návsi (Bohnická 38, P8)

Spolkový obchod na Dvoře u kobyliského metra

Vinotéka U Tomáše, V nových Bohnicích 25

na bohnickém hřbitově u kaple a u pana hrobníka Soukupa

u sousedů ze starých Bohnic ( p. Šilhavecký, paní Jana Nováková, paní Rejane Syslová)

a samozřejmě na Statku, když tam budeme

 

a elektronicky zde:

www.e-petice.cz/bohniceziji

 

Petice vypadá takto a můžete si ji stáhnout v pdf:

Pokud byste chtěli sbírat podpisy, můžete si vytisknou tento podpisový arch a tento informační leták.

Děkujeme za Vaši podporu, Bohnice žijí!

 

Zde je podrobný popis toho, co se nám na projektu nelíbí (i v pdf):

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ BYTOVÉHO DOMU NA BOHNICKÉ NÁVSI
Developerský projekt Rezidence Bohnická se nachází na p.č. 122/1, k.ú.  Bohnice, zastavěné území dle ÚPn SÚ HMP 1999, na náměstí Staré Bohnice, která je  vesnickou památkovou zónou. Na původní parcele byla postavena usedlost č.p. 2 se sedlovou střechou (1.NP + půda) a její hospodářské budovy se stejným obdélníkovým tvarem, ale menších rozměrů. Usedlost je již patrná na druhém vojenském mapování z let 1842 – 1852  (viz příloha 1).
Jádro vesnice Starých Bohnic je doloženo již od roku 1158 podle zakládajících listin kostela sv. Petra a Pavla. Kostel byl postaven na severním okraji obdélníkové návsi. Na proti vstupu do kostela po západní straně náměstí byla postavena fara a  dále přibývaly usedlosti tak, aby se formovala stavební čára. Usedlosti byly postavené v typickém obdélníkovém tvaru se sedlovou střechou stejně jako jejich přilehlé hospodářské budovy, jak je ještě  nyní patrné z ortofotomapy.  Z druhé strany náměstí za kostelem se nachází zámeček se zahradou, postavený v XVIII století.
Staré Bohnice  si zachovaly svůj vesnický charakter i po roce 1906, když zde byla vybudována psychiatrická nemocnice. Naopak díky výstavbě nemocnice a rozvoji části „Nové Bohnice“  vznikla přirozená hranice Starých Bohnic tvořená linií zástavby odlišného druhu (ať už jde o panelové domy z přelomu 70. a 80. let, několik mladších činžovních dvoupatrových domů nebo izolované rodinné domky). I zde je však patrné, že tato zástavba udržuje a respektuje poměr zastavěných a zelených ploch mezi ní.
Záměrem navrženého developerského projekt je výstavba bytového komplexu s dvěma  budovami, z nichž každá nějakým způsobem nerespektuje urbanistickou hodnotu místa.
První navržený objekt má půdorys písmena C:  dva štíty/průčelí domu mají být orientovány na náves a zadní část bude obsazena kompaktním masivní traktem. Na náměstí se tak mezi barokním statkem Vraných a budovou bývalé školy objeví dva dvoupatrové domy s moderní sedlovou střechou, které budou vzadu spojené širokým sedlovým objektem, z něhož vystupuje masivní moderní pásový vikýř. (viz. VIZUALIZACE v příloze)
Průčelí dvoupatrových budov bytového komplexu jednoznačné modifikují profilaci náměstí a vesnickou rovnováhu, která zde byla doteď udržována:  Nejde jen o dvojnásobnou výšku průčelí oproti štítům přilehlé zástavby, ale  především o objem zastavěného prostoru: Jednak hmota navržené zástavby silně zaplní vzdušnou mezeru mezi barokním statkem Vraných a původní usedlostí na p.č. 122/1, která je jednopatrová se sedlovou střechou. Za druhé tu evidentně vznikne nový poměr mezi zelení a zastavěnou plochou – silně v neprospěch zeleně, což je opět neproporční vzhledem k okolní vesnické zástavbě Starých Bohnic.
Druhým plánovaným objektem je masivní bytový dům  v zadní části komplexu.  Má široký půdorys a výrazně moderní tvář, fasádu s balkony a velkými okny a lodžie obklopené obdélníkovými tvary a střechu rozdělenou na dvě asymetrické části.  Všechny tyto výrazně moderní prvky jsou stávající vesnické zástavbě cizí. Návrh tohoto domu nerespektuje ani měřítko, ani typ zástavby odpovídající vesnické památkové rezervaci.
Kapacita bytového komplexu je navržena na 31 bytových jednotek s 29 místy parkovacích míst pravděpodobně v podzemí objektu.
Pozornost zasluhuje též dopravní obslužnost navrženého bytového komplexu, a to hned v několika ohledech. Zcela nevhodně je vyřešený vjezd resp. výjezd aut z garážových stání do úzké uličky „U skalky“ , která se nachází mezi zamýšlenou výstavbou a barokním statkem Vraných, který je nemovitou kulturní  památkou. Tako úzká ulička byla nedávno rekonstruována z rozpočtu MHMP a  v současné době je  pouze stezkou pro chodce a pro cyklisty, hojně využívanou  k procházkám zejména zdejších pejskařů a dětí.  Dle projektu jí má projíždět a vytáčet se zde, v 90 stupňové zatáčce, počet aut odpovídající 31 bytovým jednotkám!
Developerský projekt a jeho naddimenzovaná kapacita podle našeho mínění neodpovídá velikosti pozemku ani nerespektuje charakter stávající urbanistické a architektonické výstavby – výrazně ji narušuje. Navíc se může stát nebezpečným precedentem pro další podobné projekty v okolní zástavbě. Jeho stavbou dojde k narušení celistvosti vesnické památkové rezervace .
Dále je třeba zohlednit dopad takovýchto projektů na kvalitu života v lokalitě: zřejmé je zahuštění dopravy bez odpovídající komunikace. Projekt nepočítá s žádnou urbanistickou kompenzací, která by organicky zapojovala navržený objekt a jeho budoucí obyvatele do současného fungování tohoto prostoru.

Za Bohnice žijí z.s.

Adéla Ripková, Eliška Ripková, Irene Oliveri
bohnice.ziji@gmail.com
www.bohniceziji.cz
tel.: 602176211


Říjen 2019