DĚKUJEME

Pražské energetické a.s. za dar 50.000 Kč

 

městské části Praha 8 za dar 50.000 Kč v roce 2014

 

magistrátu hlavního města Prahy za grant ve výši 14.000 Kč na rok 2015

 

loňským drobným dárcům hmotným i finančním

paní Bokové

panu Kolářovi

paní Rosenkranzové

manželům Nagajovým

Lindě za transparent

panu Bukovskému

panu Tichému

paní Ludkové

letošním dárcům hmotným i finančním

panu Bambasovi

panu Husákovi

všem, co přišli na brigádu